Pravidla pokeru

poker hrajeme pro zábavu nebo o skutečné peníze, pravidla jsou stále stejná. Hraje se s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách:

 • piky, též zvané listy (spades)
 • srdce (hearts)
 • káry, také diamanty (diamonds)
 • kříže, trefy ( clubs)

Poker - pravidla a průběh hry

Pro hru poker je nejlépe využít pokerové karty nebo lze využít balíček žolíkových karet bez samotných žolíků. Dále je zapotřebí také žetony, pomocí kterých se umisťují sázky. Hodí se také speciální žeton, který ukazuje pozici Dealera.

Dobré je mít také dobrý stůl, na kterém se dá poker hrát pohodlně. Ideální jsou samozřejmě stoly přímo pro poker dělané, ale jinak je vhodný stůl s jednolitou plochou.

Zároveň je možné využít na Váš běžný stůl z nabídky pokerových podložek, které Váš běžný stůl promění v profesionální poker hernu.

Nejprve si představme možné pokerové kombinace

Postupka v barvě: Pět karet jdoucích po sobě, všechny stejné barvy.
Postupka

V případě shody: Vyhrává hráč s nejvyšší kartou v postupné řadě.

Nejlepší možný straight flush je známý jako královská flush a obsahuje eso, krále, dámu, kluka a desítku stejné barvy. Royal flush je neporazitelná kombinace.

Čtveřice: Čtyři karty stejné hodnoty a jedna doplňková karta nebo „kicker“.

Čtveřice

V případě shody: Vyhrává hráč se čtveřicí karet vyšší hodnoty. V hrách se společnými kartami může mít více hráčů stejnou čtveřici, pak o vítězi rozhodne nejvyšší pátá karta („kicker“).

Full house: Tři karty stejné hodnoty a dvě jiné karty stejné hodnoty.

Full house

V případě shody: Vyhrává hráč s vyšší hodnotou tří stejných karet. V hrách se společnými kartami může mít víc hráčů trojici karet se stejnou hodnotou, pak rozhoduje vyšší hodnota dvou karet.

Barva: Pět karet stejné barvy.

Flush

V případě shody: Vyhrává hráč s nejvyšší kartou v dané barvě. V případě shody může rozhodnout druhá nejvyšší, pak třetí nejvyšší, čtvrtá a případně pátá karta. Jestliže mají hráči všech pět karet stejné hodnoty, pak se pot rozdělí mezi hráče (tzv. split). Samotná barva karet není v pokeru v případech shody nikdy rozhodující.

Postupka: Pět karet v řadě jdoucích za sebou.

Postupka

V případě shody: Rozhoduje karta nejvyšší hodnoty v této posloupnosti.

Poznámka: Eso můžete použít jako nejvyšší i nejnižší kartu v řadě a je to jediná karta, kterou lze takto použít. A, K, Q, J, T je nejvyšší postupka (Ace high). 5, 4, 3, 2, A je nejnižší postupka (Five high).

Trojice: Tři karty stejné hodnoty a dvě různé doplňkové karty.

Trojice

V případě shody: Vyhrává hráč s trojicí nejvyšší hodnoty. V hrách se společnými kartami může mít více hráčů stejnou trojici. Potom vyhrává hráč s nejvyšší doplňkovou kartou, případně druhou doplňkovou kartou.

Dva páry: Dvojice karet stejné hodnoty, druhá dvojice karet jiné stejné hodnoty a jedna doplňková karta.

Dva páry

V případě shody: Vyhrává hráč s párem vyšší hodnoty. Pokud mají hráči stejný vyšší pár, pak vyhrává hráč s vyšší hodnotou druhého páru. Pokud mají oba hráči dva páry stejných hodnot, vyhrává hráč s vyšší doplňkovou kartou.

Jeden pár: Dvě karty stejné hodnoty a tři různé doplňkové karty.

Jeden pár

V případě shody: Vyhrává hráč s párem vyšší hodnoty. Pokud mají dva hráči pár stejné hodnoty, rozhoduje vyšší doplňková karta. Je-li to nutné, druhá, popřípadě třetí nejvyšší doplňková karta.

Vyšší karta: Jakákoliv kombinace, která nesplňuje kritéria uvedená výše.

Nejvyšší karta

V případě shody: O vítězi rozhoduje nejvyšší karta a v případě nutnosti druhá, třetí, čtvrtá a další vyšší karty. 

VARIANTA POKERU: TEXAS HOLD’EM

1. Rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího začíná hru vložením malé
povinné sázky (small blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou
povinnou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo, a to vždy o jednoho ve směru
hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje rozdávajícího hráče.

2. Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (pocket cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3. První kolo sázek. V něm můžete:
• dorovnat sázku (call)
• zvýšit sázku (raise)
• složit karty (fold)
V prvním kole se nemůžete zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat povinné
sázky. Jediný, kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check), je ten hráč, který dával velký
vklad (big blind).

4. Druhé kolo sázek. Vyloží se tzv. „flop“. Flop jsou tři společné karty vyložené na stůl a viditelné pro
všechny hráče. Ti mohou následně zvolit jednu z možností podle toho, jak silnou výherní kombinaci
mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:
• mohou dorovnat sázku (call)
• mohou zvýšit sázku (raise)
• mohou složit karty (fold)
• mohou se zdržet sázky (check)
Pozn. Zdržet se sázky (check) hráči nemohou, když alespoň jeden hráč vsadí či zvýší sázku (bet,
raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5. Třetí kolo sázek. Ke třem společným kartám (flop) je rozdána čtvrtá společná karta - turn. Následuje
další kolo sázek, jeho průběh je stejný jako v bodu 4.

6. Poslední kolo sázek. Je rozdána pátá, poslední společná karta - river. Máme tedy na stole pět
společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední
kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Mějte na paměti, že Vaším cílem je vytvořit z pěti
společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet (které vidíte pouze vy sami) co nejlepší „výherní kombinaci“, která je možná.

Hra pak končí dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold)
nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své „výherní kombinace“. Vítěz
(majitel nejlepší „výherní kombinace“) získává bank.

Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou „výherní kombinaci“, rozdělí se bank rovným dílem.

Tipy:
• Při druhém kole sázek vidíte pět z celkového počtu sedmi karet, ze kterých si vybíráte. To vám
může hodně napovědět, jak vysoká by mohla být vaše výsledná kombinace.
• K dokončení případné vítězné kombinace je důležité si uvědomit, jakým způsobem spojíte vaše
skryté karty v ruce s těmi na stole.
• Položte karty, je-li to nutné. Neztratíte tolik, pokud máte bezcenné karty a rozhodnete se položit
včas.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SÁZENÍ

V případě, že před vámi nikdo nevsadil, máte dvě možnosti.

Vsadit: Můžete zvýšit sázku, resp. přihodit žetony do banku. V tom případě musí všichni hráči po vás
dorovnat vaši sázku nebo musí položit karty.

Zdržet se:Můžete se rozhodnout nedávat žádnou sázku do banku. Pokud nikdo nezvýší, hra pokračuje dál a všichni jsou dál ve hře. Pokud ovšem někdo z hráčů zvýší sázku, máte tři možnosti:

 • Složit: Nedáváte žádnou další sázku, ale také přicházíte o veškerý vklad, který jste do té doby
  vsadili.
 • Dorovnat: Zvýšíte o tolik, kolik se sázelo před vámi. Zůstáváte ve hře. Hra pokračuje a rozdává
  se další karta, pokud někdo další nezvýší sázku. (Pokud jsou všechny rozdané a všichni hráči
  dorovnali, hra končí).
 • Zvýšit: Dorovnáte předchozí sázky a ještě zvýšíte. Nyní všichni ostatní hráči musí dorovnat vaši
  sázku nebo složit karty. Mohou také ještě zvýšit vaši sázku.

Ukazování karet
Pokud zůstanou po rozdání všech karet alespoň dva hráči a všichni dorovnali v posledním kole, pak
se ukazují karty. První ukazuje hráč, který naposledy zvyšoval, a pak dle pořadí u stolu ostatní hráči.
Hráč, který má nejvyšší karty, vyhrává bank. V případě, že má hráč, který je v ukazování na řadě, slabší kombinaci, nemusí karty ukazovat, pouze oznámí skládám (fold). Pokud mají dva hráči stejně silnou
kombinaci, výhru si rozdělí rovným dílem.

Kontumační výhra
Pokud všichni hráči až na jednoho položí karty, tento získává všechny žetony v banku poté, co se
odečte podíl herny. Nemusí ale ostatním ukazovat své karty

TAKTIKA SÁZENÍ

Znovu zvýšit: Někdo jiný zvýší, ale vy cítíte, že máte dobré karty a chcete, aby protihráč zaplatil za to,
že zůstane ve hře. Pak můžete znovu zvýšit a přinutit ho vložit více žetonů na poker, aby mohl dál hrát.

Zdržet se a zvýšit: Máte velmi dobré karty a jste lační po výhře. Chcete co nejvíce obehrát vašeho
soupeře. Proto se zdržíte, aby on zvýšil a pak navýšíte jeho sázku. On nyní dorovná, a pokud máte tak
dobré karty, jak jste si mysleli, vyhráli jste a vymámili od něj dvě sázky. Taktika zdržení se a zvýšení
může být nebezpečná, protože váš soupeř se může také zdržet. Potom ho neoberete o tolik. Nebo
může mít lepší karty a může znovu zvýšit.

Zdržet se a dorovnat: Pokud máte slušné karty, ale myslíte si, že váš soupeř může mít ještě lepší,
můžete se chtít vyhnout vysokým sázkám. V tomto případě se zdržíte a pak dorovnáte.

Slepé sázky (blinds)
Pokud lze složit karty bez sázení, tak proč každý jen pořád nepokládá karty, dokud mu nepřijde opravdu silná kombinace? Tomu je zabráněno tím, že každý hráč musí vsadit takzvanou slepou sázku.
V každé hře sází jeden z hráčů vyšší povinnou sázku (big blind) a hráč naproti němu sází nižší povinnou sázku (small blind). Většinou je nižší povinná sázka rovna polovině vyšší povinné sázky. Slepá
sázka se sází bez ohledu na to, zda se karty hráči zamlouvají či nikoliv. Ostatní hráči musí dorovnat
(nebo zvýšit) slepou sázku nebo musí karty složit. Hráč, který sázel nižší povinnou sázku musí dorovnat na úroveň vyšší povinné sázky, aby zůstal ve hře. Tedy pokud vyšší povinná sázka byla 2 a nižší 1,
musí zaplatit ještě 1, aby zůstal ve hře.

Pozice

Pozice hráčů, kteří sázejí povinné slepé sázky, se každé kolo mění. Osoba nalevo od bankéře platí
nižší povinnou sázku a osoba nalevo od toho, co platil nižší sázku, platí vyšší povinnou sázku. Před
prvním kolem (flop) nejdříve sází hráč nalevo od toho, který dával vyšší povinnou sázku, a ten naopak
sází až jako poslední. Ve všech následujících kolech sází první ten, který dával malou sázku, a bankéř
sází jako poslední.

Pozice je velmi důležitá, protože důležitou věcí v pokeru jsou informace a každá sázka přináší informaci. Pokud hráč sází před vámi, poskytuje vám informaci, kterou potřebujete, abyste se rozhodli, jak
vsadit. Na druhou stranu, on musí vsadit bez této informace obsažené ve vaší sázce. 

ZÁKLADNÍ POJMY POKERU

Blind: Povinné sázky v poker hrách Texas Hold’em. Tyto sázky vkládají do banku první dva hráči po levici
hráče, který má před sebou žeton – Button. Rozlišujeme je na malé – Small Blind a velké – Big Blind s
tím, že Big Blind je násobkem Small Blind.

Big Blind: Velká povinná sázka, která se uzavírá například v nejrozšířenější variantě pokeru Texas
Hold’em. Big Blind uzavírá hráč, který sedí dvě místa nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton –
Button. Hráč, který sedí jedno místo nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton – Button, pak musí
vsadit nižší povinnou sázku – Small Blind. Tyto povinné sázky se započítávají do dalších sázek - Bet.
Big Blind se po každém kole automaticky posouvá na dalšího hráče u stolu tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn a všichni museli postupně povinně Big Blind vsázet. Jestli se ptáte, k čemu vlastně Big Blind
je, tak vězte že k tomu, aby bylo vůbec o co hrát. Představte si, že by Big Blind nebyl. Pak by nikdo
nevsadil, nebyl by žádný bank a kolo by se nehrálo. Díky Big Blind (který je povinný) je tedy vždy o co
hrát, vždy jsou nějaké peníze v banku

Karty na stole (board cards): Pokerové karty, které vidí a mohou použít všichni hráči. Jsou uprostřed stolu.

Draw: Výraz drawing znamená doufání, že se mezi kartami na stole objeví karta, kterou potřebujete.
Například pokud máte 10, 9 a při třetím kole (flopu) je na stole QJ2, doufáte, že na stůl přijde osmička
nebo král při čtvrtém či pátém kole.

Flop: Je to kolo, kdy se vyloží první tři karty v Hold’em.

Limit poker: Poker s omezenými sázkami. V limitované hře 2-4 jsou všechny sázky a zvýšení 2 (preflop a flop) a 4 v dalších dvou kolech (turn a river).

No limit: Varianta pokeru, ve které není určena minimální ani maximální sázka - hráči mohou kdykoli
vsadit jakoukoliv sumu a mohou jít klidně i do all-in (vsadit vše).

All-In: Jestliže vsadíte všechny své žetony, hrajete tzv. All-in. Vsázíte prostě všechno, co máte.

Pot - limit (PL): Varianta pokeru, ve které můžete sázet až do výše banku (potu) v tom kterém okamžiku.

Longhand: Tak se nazývá hra, kde je sedm a více hráčů.

Outs: Počet karet, které mohou zlepšit vaši kombinaci. Pokud je flop QJ2 a vy máte 10, 9, chcete
krále nebo osmičku, abyste dostali postupku. V balíčku jsou 4 králové a 4 osmičky, takže máte
celkem 8 „outs“.

Pozice: Kde sedíte u stolu. Bankéř má nejlepší pozici, protože sází jako poslední, a proto má lepší
představu o tom, co mají ostatní hráči v rukou. Hráč, který sází nižší povinnou sázku (small blind), má
nejhorší pozici, protože začíná jako první.

Předpokládané šance: Je to analogické k Pot-odds (čtěte níže), akorát bere v úvahu sázky učiněné v
budoucnu. Můžete dorovnat při flopu, ale máte šanci udělat vyšší sázky v dalších kolech, pokud budou
vyneseny příznivé karty. Takže, pokud máte kárové AK a při flopu jsou vyneseny dvě kárové karty, vaše
předpokládané šance jsou poměr mezi tím, co musíte dorovnat při flopu k tomu, jak velký bude bank
na konci hry.

Pot-odds: Jsou to šance, které máte, když čekáte na konkrétní karty (drawing). Například máte eso
a dvojku kárové a na stole je K, 7, 6, přičemž 7 a 6 jsou také kárové. Jste si jistí, že někdo jiný má
krále. Nicméně ještě je někde dalších devět kárových karet (13 minus vaše dvě minus dvě na stole).
Máte tedy zhruba 18%-ní šanci, že v příštím kole získáte flush. Proto, pokud bank je 100 a sázka 10,
a přestože zatím prohráváte, máte šanci získat flush s vynesenými kartami (drawing). Ale řekněme, že
bank je 100 a vy jste na řadě (zbývá poslední karta) a váš protihráč zvýší o 300. Bank je tedy 400 a
vy musíte vsadit 300, abyste získal onu kartu (river). Vaše pot-odds jsou 300/700, což je dost, pokud
uvážíme, že šance k získání flush je asi 1/5.

Preflop: Když máte dvě karty v ruce a na stole ještě žádné karty nejsou.

River: To je pátá a poslední karta, která přijde na stůl v Hold’em, po „turn“.

Shorthand: Hra se šesti nebo méně hráči.

Turn: Je to čtvrtá karta na stole, následuje po flopu.

Bank: Peníze ve hře, o které hrají hráči, kteří jsou u stolu. (pot)

Blafování: Předstírání toho, že držíte v ruce silnou karetní kombinaci, ale ve skutečnosti máte v ruce
velmi slabou nebo žádnou karetní kombinaci.

Buy-in: Částka, se kterou vstupujete do pokerové herny, případně částka, která je vyžadována jako
zápisné do nějakého pokerového turnaje.

Vybavení pro hru poker

Nejsnazším řešením je zakoupení již hotové sady na poker tzv. pokerový set, který obsahuje vše potřebné. Od žetonů, DEALER žeton po balíček karet a další potřebné vybavení do Vaší poker hry.

Pro vášnivé hráče lze na trhu zakoupit také skládací poker podložky pro maximalizaci Vašeho zážitku při hře.

Prohlédněte si také naše Pokersady.cz.