Proč by stolní fotbal neměl chybět v žádné firmě ?

Když se podíváte na moderní společnosti a jejich kanceláře, všimnete si, že jejich interiér nevypadá jako obyčejná kancelář. Mají "break room", kávu zdarma, otevřený koncept a co je nejpřekvapivější, mají stolní fotbal.

Stolní fotbálek je dnes nezbytným vybavením kancelářských budov, protože během přestávek přiměje zaměstnance k setkání.

Ve velkých společnostech se zaměstnanci často znají jen zběžně. Stolní fotbal nejen uvolní atmosféru, ale také vám poskytne čas na rozhovor nad aktuálním obchodem a projektem zatímco jste zapojeni do hry. Stolní fotbal ve firmě také posílí vnitřní soudržnost a propojení a rozšíření kolektivu firmy.

Stolní fotbal je tedy víc než jen vynikající zaměstnanecký benefit. Stolní fotbálky se stále častěji umisťují do odpočinkových místností společností. Důvodem je, že na improvizovaných a spontánních fotbalových akcích se zaměstnanci mohou lépe poznat a posílit vnitřní soudržnost.

 Stolní fotbal do kanceláře

Jak pomáhá stolní fotbal na pracovišti?

Hra stolního fotbálku ve firmě je aktivitou, kde se na hodinky dívat nemusíte, uvolní atmosféru a odtrhne vás od denní rutiny.

Je prokázáno, že volnočasové události zásadně zvyšují loajalitu zaměstnanců ke společnosti. Při improvizovaných fotbálkových turnajích se noví kolegové nebo kolegové ze vzdálených poboček stanou dobrými přáteli a mnohem rychleji se budou cítit lépe integrovaní do společnosti. Fotbalový turnaj ve stolním fotbale také posiluje týmového ducha zaměstnanců. Následně se ve firmě netvoří malé skupiny a zaměstnanci lépe spolupracují ve větších týmech. Protože lepší týmová spolupráce je zásadně důležitá pro každou společnost.

Hra na stolním fotbale ve firmě může také pozitivně narušit vzájemné konkurenční chování zaměstnanců ve společnosti. Celkově v životě i ve firemním prostředí mají zaměstnanci sklon k porovnávání a proto se často cítí, jako by byli mezi sebou v neustálé soutěži. Toto může mít i negativní dopad na firemní atmosféru. Stolní fotbal umístěný v „break roomu“ společnosti dokáže toto napětí uvolnit a vzájemnou soutěživost a porovnávání nasměrovat žádoucím směrem.

 Stolní fotbal do kanceláří

Podle průzkumu je jen 13 procent všech zaměstnanců v České republice nadšeno svou prací. Mnoho zaměstnanců postrádá motivaci, což vede k vyhoření a rostoucímu stresu. Studie prokazují, že společné rozhovory mezi  spolupracovníky nad hrami zvyšují výkon o 20%. Výsledkem je nezájem, který zásadně ovlivňuje kvalitu práce. Je proto úkolem každé společnosti poskytovat svým zaměstnancům hodně motivace.

Spontánní fotbalový turnaj ve společných místnostech firmy jako druh rozptýlení mezi kolegy mohou představovat obrovskou motivaci. Hra na stolním fotbale inspiruje kolegy a zaměstnance a jsou ideálním nástrojem pro soudržnost. Výsledně znatelně klesá pracovní neschopnost, kdy zaměstnanci jsou více motivování být po dobu pracovních činností ve svém kolektivu.

Stolní fotbal do kanceláří

Sport a cvičení všeobecně okamžitě snižují stres a stimulují produkci hormonů při bouření kolem fotbálku. Výsledné uvolněné hormony štěstí uvolní zaměstnance a tito se lépe koncentrují při jejich hlavním úsilí.

Hra zaměstnanců na stolním fotbale zvyšuje jejich produktivitu. Rychlé a krátké přestávky ve skutečnosti pomáhají vracet se zpět k rozdělané činnosti s více energií a novou perspektivou ke svěřenému úkolu. Krátký odpočinek při hře ve skutečnosti poskytuje další příležitost pro diskusi o výzvách a jejich možných řešeních.

Stolní fotbálek pomáhá při kreativním myšlení a řešení problémů. Hraní stolního fotbálku u všech věkových skupin. Každá hra podporuje mnoho aspektů taktického myšlení. Hra na fotbálku vyžaduje, abyste naplánovali každý krok předem a hbitě se přizpůsobili novým scénářům. Pracovali jako tým, rozvíjeli koordinaci rukou a očí a mnoho dalšího. Studie provedená na chirurzích, kteří pravidelně hráli fotbálek, udělali o 47% méně chyb, provedli výkon o 29% rychleji a celkově byli při výkonu úspěšnější než kolegové, kteří se hře po dobu studie nevěnovali.

V zásadě hraje ocenění v každé společnosti stále důležitější roli. Takto by vedoucí pracovníci měli ke svým zaměstnancům přistupovat s uznáním, aby byli zaměstnanci spokojení a dlouhodobě je inspirovali k jejich práci.

Pokud se zaměstnanec necítí oceněn svým zaměstnavatelem, mění zaměstnání častěji než vážený zaměstnanec.

Vhodnou chvílí k ocenění může být i nad společnou hrou ve stolním fotbálku. Proč by šéf nemohl vyzvat svého kolegu, ať si s ním jde zahrát.

Benefity stolního fotbalu ve firmě:

  • Intenzivní mezi firemní komunikace: stolní fotbálek nabízí dostatek času na uvolněnou osobní a profesionální komunikaci
  • Přátelé místo kolegů: u fotbálku se zaměstnanci navzájem poznávají mnohem lépe a rychleji
  • Propojení: Společná hra posiluje soudržnost a loajalitu společnosti
  • Studie prokázali, že společné rozhovory mezi  spolupracovníky nad hrami zvyšují výkon o 20%.
  • Nejlepší způsob uvolnění stresu

     Stolní fotbal do kanceláří