Jak vrátit zboží do 14 dnů?

Zboží, které jste zakoupili v našem internetovém obchodě www.fotbalky.eu nám můžete vrátit ve lhůtě do 14 dní od data převzetí zásilky. Zboží je nutné vrátit v nepoškozeném stavu a zároveň nesmí nést známky opotřebení a nebo jakéhokoliv znečištění.

Jak správně postupovat při vrácení zboží?

Vyplňte formulář pro Odstoupení od smlouvy a vložte jej dovnitř zásilky, případně tento vyplněný formulář zašlete na náš e-mail: info@fotbalky.eu Zároveň do zásilky nebo do e-mailu přiložte kopii Faktury - daňového dokladu.

Vrácení zboží pečlivě zabalte do původního obalu. Upozorňujeme, že pokud při přepravě vráceného zboží na naší adresu dojde k jeho poškození v důsledku použití nevhodného obalu, bude vám vrácená částka ponížena o náklady nutné k uvedení zboží do původního stavu.

Stolní fotbaly s vahou nad 50kg je možné zasílat pouze na paletě přepravní společností Top Trans.

Zásilku pojištěnou na odpovídající hodnotu nám zašlete na naší adresu:

Fotbalky.eu
Malá pláň 330
542 21 Pec pod Sněžkou

Nezasílejte nám zboží na dobírku, takové zásilky nepřebíráme a vrátí se vám zpět!

Po obdržení vráceného zboží provedeme jeho kontrolu, zda nenese známky poškození, či opotřebení. Bude-li vše v pořádku, nejpozději do 30 dnů vám vrátíme částku zpět na Vámi uvedené číslo bankovního účtu.

Kdy nemůžeme vrátit celou částku

V případě, že odstoupíte od Kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží nebude kompletní, bude prokazatelně nést známky užívání nebo poškození, bude vám vrácena částka ponížená o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

balik-nevhodny

Pokud dojde k poškození vráceného zboží během přepravy k nám vlivem nevhodně zvoleného obalu nebo nedostatečného zabalení, bude vám vrácená částka ponížena o naše náklady spojené s opravou a navrácením zboží do původního stavu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.