Jak reklamovat zboží

V případě, že se na zakoupeném zboží v našem internetovém obchodě www.fotbalky.eu objevila nějaká výrobní vada, můžete na takové zboží uplatnit reklamaci v záruční lhůtě do 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Jak správně postupovat při reklamaci?

Pro rychlejší vyřízení doporučujeme kontaktovat nás na e-mailové adrese: info@fotbalky.eu nebo můžete využít i písemný kontakt formou doporučeného dopisu dle Reklamačního řádu.

Vyplňte Reklamační formulář kde popište projevenou vadu materiálu, jeho zpracování nebo jinou výrobní vadu, kterou požadujete reklamovat. Do přílohy e-mailu připojte také fotografie nebo video znázorňující popisovaný problém.

Do 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat a informovat o dalším způsobu řešení reklamace. Pokud bude reklamace z naší strany akceptována, prosíme abyste reklamované zboží pečlivě zabalili ideálně do původního obalu, je-li to možné nebo do pevného přepravního kartonu, tak aby nedošlo během přepravy k poškození obsahu zásilky.

Do vnitřku zásilky vložte vyplněný Reklamační formulář nebo případně tento vyplněný formulář můžete zaslat na náš e-mail: info@fotbalky.eu Zároveň také k zásilce přiložte kopii Faktury - daňového dokladu.

Zásilku pojištěnou na odpovídající hodnotu zašlete na naší reklamační adresu:

Fotbalky.eu
Malá pláň 330
542 21 Pec pod Sněžkou

Stolní fotbaly s vahou nad 50kg zasílejte vždy na paletě prostřednictvím spedice Top Trans.

Nezasílejte nám reklamované zboží na dobírku, takové zásilky nepřebíráme a vrátí se vám zpět!

Opravené nebo nové zboží bude zasláno na vámi uvedenou adresu maximálně do 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy vám budou finanční prostředky vrácené na uvedený bankovní účet. Poštovní poplatky spojené se zasláním reklamovaného zboží na naší adresu neproplácíme.

Nejčastější důvody zamítnutí reklamace

Pro zachování dobrého stavu zakoupeného zboží je nutná jeho správná údržba dle pokynů výrobce. Nesprávná nebo nedostatečná údržba významným způsobem zkracuje jeho dobu životnosti, která tak může být kratší než je záruční doba 24 měsíců.

Častým důvodem pro zamítnutí reklamace bývá neúplnost reklamovaného zboží. Příkladem jsou terčové sady, kdy zákazník požaduje vrácení peněz, ale ponechá si veškeré šipkové vybavení.

Záruka na zboží se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána případně se jedná o opotřebení, pro které byla na výrobek poskytnuta sleva.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.

Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil.